Buskröjning

Jag utför buskröjning av vägkanter på allt från stora asfalterade vägar till små skogsvägar. Att hålla vägkanterna rena från sly är en viktig del av underhållet som både ger bättre sikt och framkomlighet. Dessutom förhindrar det att mindre vägar växer igen och blir obrukbara.

Kontakt

Stefans Entreprenad Kateboda 8
343 74 Liatorp
Sweden
0705280539 gubben123@hotmail.com